Transmisja Online

RODO – Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania obrazu Rady Gminy